kapital
 • Realizacja projektu
 • cl

  CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o.
  ul. Sołtysowicka 19 b
  51-168 Wrocław
  www.cl-consulting.com.pl
  tel. 71 324-68-44

 • wroc

  Gmina Wrocław
  (Urząd Miejski Wrocławia)
  Biuro Rozwoju Gospodarczego
  ul. G. Zapolskiej 2/4
  50-032 Wrocław
  www.wroclaw.pl
  tel. (71) 777-71-74
b

UCZESTNICY PROJEKTU

Do uczestnictwa w projekcie mogą się zgłaszać osoby (warunki należy spełnić łącznie):

 • pełnoletnie
 • zamieszkałe na Dolnym Śląsku
 • pracujące w przedsiębiorstwach mających siedzibę lub filię na terenie Dolnego Śląska, świadczących usługi reklamowe, będących agencjami reklamowymi lub posiadających dział marketingu, PR lub promocji
 • zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub cywilno-prawnej (zlecenia, umowy
  o dzieło)
 • zgłaszające się samodzielnie (z własnej inicjatywy)
 • nieprowadzące działalności gospodarczej
 • posiadające wykształcenie co najmniej średnie