kapital
 • Realizacja projektu
 • cl

  CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o.
  ul. Sołtysowicka 19 b
  51-168 Wrocław
  www.cl-consulting.com.pl
  tel. 71 324-68-44

 • wroc

  Gmina Wrocław
  (Urząd Miejski Wrocławia)
  Biuro Rozwoju Gospodarczego
  ul. G. Zapolskiej 2/4
  50-032 Wrocław
  www.wroclaw.pl
  tel. (71) 777-71-74
b

SZKOLENIE

Program szkolenia

Zrealizowane zostaną 2 edycje szkoleń:
1 edycja: luty 2011 – lipiec 2011
2 edycja: wrzesień 2011- luty 2012

Każda zrealizowana będzie na na przestrzeni 5 miesięcy i obejmie 192 godz. szkoleń dla 2 grup (łącznie w projekcie 4 grupy po 20 osób). Z uwagi na to, że uczestnicy projektu to osoby pracujące, zajęcia będą odbywały się w weekendy (soboty i niedziele). Czas trwania dnia szkoleniowego: do 8 godz.

Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wyspecjalizowanych fachowców, których długoletnie doświadczenie w branży reklamowej, marketingowej i poligraficznej zapewni przeszkolenie na najwyższym poziomie merytorycznym i praktycznym.

Szkolenie obejmie kilka bloków tematycznych, ujętych w formę wykładów i warsztatów.

Program wykładów:

 • Zasady marketingu ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych odnoszących się do imprez masowych: 8 godz.
 • Zasady projektowania w reklamie: 16 godz.
 • Prawne uwarunkowania umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej: 20 godz.
 • Przedsiębiorczość: 20 godz.

Program warsztatów:

 • Ćwiczenia związane z projektowaniem i tworzeniem witryny internetowej za pomocą specjalistycznego oprogramowania, zakończone prezentacją samodzielnie stworzonej strony WWW – 30 godz.,
 • Tworzenie grafiki na potrzeby poligrafii w trzech blokach tematycznych:
  1. Projektowanie graficzne,
  2. Edycja fotografii,
  3. Przygotowanie do produkcji i pre-press, razem 84 godz.:
 • Miniwykłady z elementami case study z zakresu prawa autorskiego, prasowego
  i konkurencji w reklamie - 4 godz.

Szkolenie obejmie też wyjście studyjne na pokaz możliwości nowoczesnej firmy poligraficznej – uczestnicy spędzą 4 godz. w drukarni wielkoformatowej i 4 godz.
w drukarni offsetowej.

Szkolenia zakończą się oceną prac końcowych - samodzielnie zaprojektowanych
i zaprezentowanych materiałów reklamowych: billboardu (projekt), ulotki reklamowej
i layoutu periodyku. Wyniki prac zostaną przedstawione komisji złożonej z plastyka-projektanta i poligrafa (specjalisty pre-press), która oceni prace, kierując się kryteriami:

1. Inwencja twórcza,
2. Zasady kompozycji projektu,
3. Prawidłowość techniczna, kwalifikująca projekt do produkcji.

Na podstawie ocen komisji projektodawca wyda zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.