kapital
 • Realizacja projektu
 • cl

  CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o.
  ul. Sołtysowicka 19 b
  51-168 Wrocław
  www.cl-consulting.com.pl
  tel. 71 324-68-44

 • wroc

  Gmina Wrocław
  (Urząd Miejski Wrocławia)
  Biuro Rozwoju Gospodarczego
  ul. G. Zapolskiej 2/4
  50-032 Wrocław
  www.wroclaw.pl
  tel. (71) 777-71-74
b

REKRUTACJA

W sprawach związanych z rekrutacją do projektu prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. rekrutacji p. Tomaszem Stefanickim
nr tel. (71) 777 72 45,
e-mail: tomasz.stefanicki@um.wroc.pl

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełnioną kartę zgłoszenia wraz ze stanowiącymi jej część oświadczeniami
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (wystawione przez pracodawcę)
 • kopie dowodu osobistego (poświadczone za zgodność z oryginałem)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone za zgodność
  z oryginałem)
 • nieobowiązkowo: dwa kolorowe wydruki prac autorskich (w celu weryfikacji kwalifikacji uczestników)

Dokumenty te należy złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym Projektu – Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Gospodarczego, ul. G. Zapolskiej 2/4, pok. 115 (poniedziałek-piątek godz. 8:00-15:30)

lub przekazać animatorom projektu, którzy odwiedzają z informacją o rekrutacji dolnośląskie firmy.

Rekrutacja trwa od 23 maja do 15 lipca 2011 r. (II edycja szkoleń).

O zakwalifikowaniu się do projektu (w przypadku osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie) decyduje kolejność zgłoszeń – przy zastrzeżeniu, iż 60% miejsc zarezerwowane jest dla kobiet.

Szczegóły w regulaminie rekrutacji.