kapital
 • Realizacja projektu
 • cl

  CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o.
  ul. Sołtysowicka 19 b
  51-168 Wrocław
  www.cl-consulting.com.pl
  tel. 71 324-68-44

 • wroc

  Gmina Wrocław
  (Urząd Miejski Wrocławia)
  Biuro Rozwoju Gospodarczego
  ul. G. Zapolskiej 2/4
  50-032 Wrocław
  www.wroclaw.pl
  tel. (71) 777-71-74
b

AKTUALNOŚCI

Zakończenie II edycji

Szkolenie drugiej, ostatniej edycji Profesjonalna poligrafia na Dolnym Śląsku ukończyło 39 osób.
Szkolenie zakończyło się oceną prac końcowych. Ocenie poddane było samodzielne zaprojektowanie: logo, wizytówka, opakowanie/teczka i layout strony internetowej.
Komisja składająca się z projektanta–plastyka i specjalisty poligrafa brała pod uwagę inwencję twórczą, zasady kompozycji projektu i poprawność techniczną. Do końcowego przedstawienia swoich prac w dniu 12.02.2012 przystąpiło 17 osób z grupy pierwszej a w dniu 19.02.2012 r. 23 osoby z grupy drugiej. Wszyscy z oceną pozytywną zaliczyli obronę i uzyskali dyplomy ukończenia.

W dniu 24.02.2012 w ramach zajęć praktycznych szkolenia Profesjonalna poligrafia na Dolnym Śląsku odwiedziliśmy Wrocławską Drukarnię Naukową, największą drukarnię dziełową na Dolnym Śląsku. Na rynku poligraficznym obecna nieprzerwanie od 1945 roku łącząc tradycje drukarskie i wieloletnie doświadczenie z nowoczesnością. Prezes drukarni Pan Arkadiusz Gołaj zapoznał uczestników z całą linią drukarsko-introligatorską. Mieliśmy możliwość zapoznania się ze wszystkimi kolejnymi etapami przygotowania prac do druku, druku właściwego i tak istotnym procesem jakim jest introligatorstwo. Poznaliśmy doskonale wyposażony park maszynowy zarówno do druku offsetowego jak i cyfrowego.
Naszą wycieczkę udokumentowaliśmy zdjęciami Pana Radosława Bystrzyńskiego.


Inauguracja II edycji szkoleń już za nami !

02 września 2011 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia odbyło się seminarium informacyjne rozpoczynające II edycję szkoleń w ramach projektu „Profesjonalna poligrafia na Dolnym Śląsku” .

Na seminarium przybyli uczestnicy szkoleń - przedstawiciele firm branży reklamowej
i poligraficznej, szefowie firm z tych branż, a także inne osoby zainteresowane projektem.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonali Marzena Horak – w imieniu Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego oraz Marcin Pawęska – Prezes Zarządu CL Consulting i Logistyka sp. z o.o.

Podczas seminarium uczestnicy mogli zapoznać się z celami projektu, rolą i zadaniami partnerów Projektu, tematyką zajęć w ramach szkoleń oraz korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w Projekcie. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się również jak środki finansowe płynące z Europejskiego Funduszu Społecznego pomagają w podnoszeniu kompetencji polskich kadr gospodarki. Paweł Margol - przedstawiciel Biura ds. Euro Urzędu  Miejskiego przedstawił możliwości rozwoju przedsiębiorstw w związku z organizacją masowej imprezy sportowej - EURO 2012. Na zakończenie zaprezentowano prace uczestników I edycji szkoleń oraz wręczono zaświadczenia uczestnictwa w I edycji.

Uczestnikom I edycji raz jeszcze życzymy wielu sukcesów zawodowych, a uczestnikom II edycji powodzenia i satysfakcji podczas szkoleń.
Zobacz galerię...


Rekrutacja na II edycję szkoleń zakończona

15 lipca zakończyła się rekrutacja uczestników II edycji projektu Profesjonalna Poligrafia na Dolnym Śląsku. Chęć uczestnictwa zgłosiły w jej trakcie 62 osoby, z czego 57 zgłoszeń miało charakter kompletny (zawierało kartę zgłoszeniową i wszystkie załączniki). 51 kandydatów spełniało kryteria uczestnictwa w projekcie.

Ze względu na nieco mniejszą liczbę uczestników pierwszej edycji, do kolejnej zakwalifikowano 43 osoby, zaś pozostali kandydaci spełniający kryteria zapisani zostali na listę rezerwową, z której zapraszane będą do uczestnictwa osoby, w przypadku ewentualnych rezygnacji.

Kobiety stanowią ok. 75% uczestników projektu, co oznacza, że projekt dobrze spełnia kryterium związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji płci na rynku pracy.

Zajęcia, podobnie jak w pierwszej edycji, odbywać się będą w dwóch grupach zaawansowania, jeśli chodzi o znajomość programów komputerowych wykorzystywanych w trakcie szkoleń. Wstępny podział na grupy został zaproponowany na podstawie samooceny, którą kandydaci deklarowali na kartach zgłoszeniowych, jednak zweryfikowany on zostanie podczas pierwszych zajęć poprzez krótki test.Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz z CL Consulting i Logistyka Spółka z o.o. serdecznie zapraszają na Seminarium informacyjne II edycji projektu „Profesjonalna Poligrafia na Dolnym Śląsku”, które odbędzie się w dniu 02 września 2011 roku o godz. 11.00-14.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia, Sukiennice 9

Podczas Seminarium będą mieli Państwo szansę poznać założenia i cele Projektu, harmonogram szkoleń, a przede wszystkim dowiedzieć się o korzyściach jakie uczestnikom szkoleń daje udział w Projekcie. Uczestnikom I edycji szkoleń zostaną wręczone zaświadczenia uczestnictwa.

Projekt „Profesjonalna poligrafia na Dolnym Śląsku” skierowany jest do pracowników dolnośląskich przedsiębiorstw z branży reklamowej i poligraficznej, jednak nie tylko – udział w projekcie mogą brać także pracownicy firm z innych branż, o ile mają oni w zakresie swoich obowiązków sprawy związane z marketingiem, promocją oraz PR. I edycja szkoleń zakończyła się w lipcu br. Od września br. rozpocznie się II edycja szkoleń.

Organizacja EURO 2012 jest dużym przedsięwzięciem, które może przynieść lokalnej gospodarce znaczące korzyści – tym większe im lepiej przygotowane będą do niego kadry firm. Projekt „Profesjonalna Poligrafia dla Dolnego Śląska” jest jednym z narzędzi służącym maksymalizacji korzyści z tego wydarzenia.

 

Plany zajęć

Dnia 3.09.2011 rozpoczęliśmy drugą i ostatnią edycję szkolenia Profesjonalna poligrafia na Dolnym Śląsku.
W wyniku rekrutacji przeprowadzonej przez Urząd Miasta Wrocław do szkolenia przystąpiło 43 uczestników. Po wstępnych testach kwalifikacyjnych utworzono 2 grupy – grupę początkująca i grupa średniozaawansowaną.

Zajęcia będą się odbywały w weekendy w okresie 3.09.2011 – 29.02.2012 r. zgodnie z szczegółowym planem:

Grupa I
Grupa II

Wyjątkiem są zajęcia studyjne w drukarniach, które z uwagi na cykl produkcyjny odbędą się w dzień roboczy. Termin podano w planach zajęć.

Szkolenie zakończy się oceną prac końcowych - samodzielnie zaprojektowanych
i zaprezentowanych materiałów reklamowych: billboardu (projekt), ulotki reklamowej
i layoutu periodyku. Wyniki prac zostaną przedstawione komisji złożonej z plastyka-projektanta i poligrafa (specjalisty pre-press), która oceni prace, kierując się kryteriami:
1. Inwencja twórcza,
2. Zasady kompozycji projektu,
3. Prawidłowość techniczna, kwalifikująca projekt do produkcji.
Na podstawie ocen komisji projektodawca wyda zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Wszelkie sprawy proszę kierować do:
Specjalista ds. szkoleń Ewa Siennicka
71 344 80 00
606 367 666
siennicka@ndio.com.pl


Seminarium inaugurujące projekt „Profesjonalna poligrafia dla EURO 2012”

4 lutego 2011 roku w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbyło się seminarium inaugurujące projekt „Profesjonalna poligrafia dla EURO 2012” oraz I edycję szkoleń organizowanych w ramach projektu. Udział w seminarium wzięło 50 osób – przedstawicieli firm z branży reklamowej i poligraficznej. Uroczystego otwarcia seminarium dokonała Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia – pani Janina Woźna ( partner Projektu ) oraz Prezes CL Consulting i Logistyka – pan Marcin Pawęska.
Podczas seminarium zaprezentowano uczestnikom partnerów Projektu, mieli również okazję poznać szczegółowe cele i harmonogram Projektu oraz program szkoleń organizowanych w ramach Projektu. Seminarium stało się również okazją do poszerzenia wiedzy jego uczestników na temat Europejskiego Funduszu Społecznego i możliwości jakie stwarza gdy chodzi o podnoszenie kompetencji polskich pracowników. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się prezentacja przedstawiciela Biura ds. EURO 2012 – pana Pawła Margola, który przedstawił aktualny stan przygotowań Miasta do tej wielkiej imprezy, jak również wskazał jakie korzyści dla przedsiębiorców i rozwoju gospodarczego Wrocławia ma organizacja EURO 2012.
Seminarium rozpoczęło I edycję szkoleń z zakresu profesjonalnej poligrafii i reklamy. I edycja szkolenia realizowana jest w okresie 04 luty – 31 lipca 2011 roku. Do udziału w szkoleniu zakwalifikowało się 40 osób (chętnych było dwa razy więcej).
Uczestnikom seminarium dziękujemy za poświęcony czas a beneficjentom Projektu życzymy zadowolenia i satysfakcji z wiedzy i umiejętności jakie nabędą dzięki uczestnictwu w Projekcie.
Zobacz galerię...

 

Termin realizacji: 2.11.2010 – 29.02.2012

Profesjonalne szkolenie dla osób z branży reklamowej, poligraficznej, marketingowej
i promocyjnej.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe, poza godzinami pracy oraz poza miejscem jej wykonywania, zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą).