kapital
 • Realizacja projektu
 • cl

  CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o.
  ul. Sołtysowicka 19 b
  51-168 Wrocław
  www.cl-consulting.com.pl
  tel. 71 324-68-44

 • wroc

  Gmina Wrocław
  (Urząd Miejski Wrocławia)
  Biuro Rozwoju Gospodarczego
  ul. G. Zapolskiej 2/4
  50-032 Wrocław
  www.wroclaw.pl
  tel. (71) 777-71-74
b

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji osób będących pracownikami firm
z branży reklamowej, poligraficznej lub firm posiadających dział marketingu i promocji.
Zasadniczymi przesłankami realizacji projektu są:

 • potrzeby związane z obsługą poligraficzną i reklamową Euro 2012,
 • dynamiczny rozwój nowych technologii i związany z nim rozwój poligrafii tradycyjnej i cyfrowej, wymagający od twórców reklamy intensywnego doszkalania.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę funkcjonowania na lokalnym rynku osób o wysokich kwalifikacjach, kompleksowo przygotowanych do realizacji zadań reklamowo-poligraficznych w krótkim czasie i wysokiej jakości, co jest niezbędne w obsłudze imprezy masowej jaką jest EURO 2012.

Cele szczegółowe projektu:

 • podniesienie poziomu wiedzy osób zatrudnionych w agencjach reklamowych, drukarniach i w działach związanych z informacją, promocją i reklamą, w dziedzinie nowych technologii związanych z poligrafią reklamową, oraz ich kwalifikacji w zakresie obsługi specjalistycznego oprogramowania, w tym oprogramowania graficznego;
 • dostosowanie kwalifikacji pracowników do wymagań rynku pracy;
 • rozbudzenie motywacji do samorozwoju osób pracujących.